Muutostyön lupahakemus

Tämä ilmoitus täytyy tehdä kirjallisena etukäteen, työtä ei saa aloittaa ennen kuin asunto-osakeyhtiö on antanut siihen luvan. Mikäli työ aloitetaan ilman lupaa, on asoy:lla oikeus vaatia töiden keskeyttämistä. Osakasremonteissa ennen 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee selvittää purettavan rakenteen asbestit (laki 1.1.2016). Osakas vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Osakeyhtiöllä on oikeus valvoa työtä, osakas vastaa kustannuksista.

Kiinteistö
Huoneisto
Hakijan nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Muutoksen kohde
Muutostyön kuvaus

Mahdolliset liitteet tulee lähettää erikseen sähköpostilla hakijan nimellä varustettuna osoitteeseen info@dispomera.fi

Luvanvaraiset työt
Rakennustekniset työt
LVI
Vedeneristys
Sähkötyöt
Työt suorittaa
Vaadittavat viranomaisluvat